فردیس چت|بزرگ ترین چت روم فردیسی های عزیز

فردیس چت افتتاح گردید. فردیس از دیر باز گروه های زیادی داشته است. این چت کاملا بومی مخصوص فردیسی ها است.

چت روم