هشتگرد چت|بزرگ ترین چت روم هشتگردی های عزیز

هشتگرد چت مکانی برای تفریح دوستیابی هشتگرد ها می باشد. هر هفته مسابقات متنوع برگزار می‌گردد. و به برندگان جوایزنفیسی داده می‌شود.

چت روم