جیرفت چت |بزرگ ترین چت روم جیرفتی های عزیز

جیرفت چت با 100 انلاین شلوغ ترین روم کرمان است. که مکانی برای ارتباط جیرفتی های عزیز است.

چت روم