مشهد چت|چت مشهد|شرق چت

مشهد چت با کاربرانی از مشهد و استان خراسان است. این چت روم به دلیل کاربرانی خوب و مدیرانی دلسوز به مکانی شلوغ تبدیل شده است.

چت روم