بم چت|بزرگ ترین چت روم بمی های عزیز

بم چت یکی از قدیمی ترین استان کرمان است. که به فعالیت های خود در مورد عضو گیری کاربران بمی ادامه داده است. و چت رومی کاملا بومی شهر بم می باشد.

چت روم