تبلیغاتمراسم ختم دنیا فنی زاده: حضور کاظم سیاحی و هوتن شکیبا صداپیشگان جیگر و دیوی

مراسم ختم دنیا فنی زاده برگزار شد. در ادامه عکس های اختصاصی سیمرغ از مراسم ختم دنیا فنی زاده با حضور کاظم سیاحی و هوتن شکیبا را مشاهده خواهید کرد.

حضور کاظم سیاحی و هوتن شکیبا در مراسم ختم دنیا فنی زاده

مراسم ختم دنیا فنی زاده ساعاتی پیش برگزار شد.

کاظم سیاحی و هوتن شکیبا صداپیشگان جیگر و دیوی در مجموعه کلاه قرمزی در این مراسم حاضر بودند.

عکس های اختصاصی سیمرغ از مراسم ختم دنیا فنی زاده عرسک گردان کلاه قرمزی را در ادامه مشاهده می کنید.


کاظم سیاحی صداپیشه جیگر در مراسم ختم دنیا فنی زاده

کاظم سیاحی صداپیشه جیگر در مراسم ختم دنیا فنی زاده

کاظم سیاحی در مراسم ختم دنیا فنی زاده

کاظم سیاحی در مراسم ختم دنیا فنی زاده

هوتن شکیبا صداپیشه دیوی در مراسم ختم دنیا فنی زاده

هوتن شکیبا صداپیشه دیوی در مراسم ختم دنیا فنی زاده

تهیه و تدوین: گروه فرهنگ و هنر سیمرغ
اختصاصی سیمرغ