تبلیغاتگزارش FATF تا پایان سال ارائه می‌شود

به گزارش «نماینده» محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش‌هایی از گزارش درباره FATF آماده شده و در برخی از فصول جمع‌بندی شده است، گفت: از آنجا که اکنون برنامه ششم توسعه در صحن مجلس در حال بررسی است قدری کار کند شده است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به ارائه گزارش تا پایان سال خاطرنشان کرد: گزارش مزبور در ۶ فصل تدوین شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره طرح بانکداری اسلامی نیز گفت که در حال بررسی بوده و کمیته‌های بررسی طرح در حال کار بر روی آن هستند.