تبلیغاتدولت مکلف به ارائه جداول منابع و مصارف در هدفمندی یارانه‌ها شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (شنبه 11 دی‌ماه) در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور یک بند را با 154 رای موافق، 53 رای مخالف و 4 رای ممتنع به ماده 49 این لایحه الحاق کردند. 

براساس این مصوبه دولت مکلف است به منظور ایجاد شفافیت در اجرای قانون دریافتها و پرداختهای مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را در جدول جداگانه‌‌ای حامل اقلام زیر همراه با بودجه‌های سنواتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند:

الف - کل دریافتهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

ب - مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن

ج - سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت

د- سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1390 و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386

نمایندگان ملت همچنین در تبصره یک این بند دولت را مکلف کردند تا سهم سازمان هدفمندکردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی (شماره 210102) و مصارف مرتبط با آن را در ردیفهای مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کنند. 

بهارستان نشینان همچنین دوی این بند مقرر کردند استفاده از منابع مذکور به هر نحو دیگر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

وکلای ملت در تبصره 3 این بند دولت را مکلف کردند گزارش تفصیلی این بند را هر شش ماه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

جدول دریافتی ها وپرداختی های هدفمند کردن یارانه ها در سنوات برنامه ششم

دریافتی های(منابع) میلیارد ریال پرداختی ها (مصارف)  میلیارد ریال
کل دریارفتی های حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها   مالیات برارزش افزوده  
    سهم شرکت های تولید و توزیع کننده انرژی(به تفکیک شرکت ها)  
    پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها  
    کمک به بخش سلامت  
    حمایت از تولید و اشتغال از طریق تامین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1390 و قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386  

انتهای پیام/