تبلیغاتیک نمای دیده نشده از زندگی گور خواب‌ها!

یک نمای دیده نشده از زندگی گور خواب‌ها!

طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - بدون شرح!

احسان گنجی. شهروند

6060