تبلیغاتتشکیل شورای زیباسازی شهرداری کرمان

به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی «شهر فردا»، مهندس رضا مهرابی با اشاره به نزدیک شدن ایام نوروز افزود: اولویت انجام طرح های مختلف و متعدد در سطح شهر مانند اِلِمان ها، نورپردازی، نقاشی دیواری و گرافیک محیطی و اهمیت اجرای تخصصی هر یک از آن ها، تشکیل شورای زیباسازی شهرداری کرمان ضروری به نظر رسید.
وی در ادامه اظهار داشت: این شورای تخصصی با حضور اساتید مجرب و برجسته دانشگاهی در رشته های هنر، معماری، نقاشی، گرافیک محیطی، مجسمه سازی و مرمت تشکیل شده است.
مهرابی خاطرنشان کرد: بدیهی است برای استقبال از نوروز تلاش خواهیم کرد که با بهره‌گیری از نظرات متخصصان فن و کارشناسی دقیق، آثار هنری سنتی و مدرن در سطح شهر خلق شود.