تبلیغاتطنز؛ محدوده «شعار بد» را مشخص کنید!

فریور خراباتی در روزنامه آرمان امروز نوشت:

یکی از نمایندگان محترم مجلس خطاب به آقای لاریجانی اعلام کرده: «برخی جلوی مجلس شعارهای بدی می‌دهند». در همین رابطه؛

الف- محدوده «بد» بودن را مشخص کنید، شاید بد شما، بد آنها نباشد!

ب- چون جلوی مجلس شعار می‌دهند کار بدی می‌کنند، شعارهای شان را توی دلشان بدهند.

ج- این افراد بهتر است به جای«جلوی مجلس» مانند برخی دیگر «پشت سر مجلس» شعار بدهند و شعارهای خود را به صورت غیبت بیان کنند.

د- اینطوری سر و صدا می‌کنند ممکن است نمایندگان مجلس صدای بلندگوی وانت میوه فروشی را نشنوند و خیار و پیاز سالاد شام را نتوانند تهیه کنند، بنابراین شعاردهنده گرامی «برو جلوی خونه خودتون شعار بده».

در همین رابطه این نماینده عزیز اعلام کرده: «باید رئیس مجلس یک نفر را پیش آنها بفرستد». در همین رابطه ما پیش بینی کرده ایم که کدام نماینده ممکن است این کار را انجام بدهد و به این شعاردهندگان چه خواهد گفت:


دکتر عارف: بزرگی سراسر به شعار نیست/ دوصد شعار به نیم کردار نیست.

آقای کواکبیان: در فصل شعار، آفریننده شعار، به آفریننده اصلی شعار پیوست.

کریمی قدوسی: بیاید این فایل صوتی فوق محرمانه رو بگیرید، اما قول بدید دیگه شعار ندید، منم تکذیب می‌کنم، تکذیبش با من!

نادر قاضی‌پور: یه بار دیگه شعارتون بیفته اینجا، میام پاره‌اش می‌کنم، برید جلوی خونه خودتون شعار بدید!

روح‌ا... حسینیان: بابا من دیگه نماینده مجلس نیستم، فقط توصیه می‌کنم اگر نزد مجلس می‌روید، با سیمان بروید!