تبلیغاتمتلک جدید به بیمارستان جم، کامران نجف‌زاده و ملکه انگلیس!

متلک جدید به بیمارستان جم، کامران نجف‌زاده و ملکه انگلیس!

طنز و کاریکاتور > طنز - روزنامه شهروند در ستون طنز امروز خود به غیبت ملکه انگلیس در مراسم کریسمس و معافیت افسردگی سربازی پرداخته است.

6060