تبلیغاتدر هنگام آلودگی، مراقب شوهر خود باشید!

در هنگام آلودگی، مراقب شوهر خود باشید!

طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - ساسان خادم این کارتون را در حاشیه آلودگی هوا و سوء تفاهم های خانوادگی در روزنامه قانون منتشر کرد!

6060