تبلیغاتکریمی قدوسی اینطوری حرفهای ظریف را شنید!

کریمی قدوسی اینطوری حرفهای ظریف را شنید!

طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - محمد طحانی با عنوان «محرمانه» این کاریکاتور را در روزنامه نوآوران منتشر کرد.

6060