تبلیغاتجدیدترین شیری کاری تلویزیون!

جدیدترین شیری کاری تلویزیون!

طنز و کاریکاتور > کاریکاتور - در حاشیه افزایش بودجه صداوسیما، محمدرضا میرشاه ولد این کارتون را در سایت روزنامه وصف صبا منتشر کرد.

6060